فرماندار نکا را چه کسانی انتخاب می کنند/ مطهری فرد

فرمانداران، نماینده عالی دولت در شهر مطبوع خود هستند و مجری سیاست های ها عمومی کشور در حوزه کاری شهرستان محل مأموریت خود.
مهم آنکه میزان موفقیت یا شکست دولت ها در کشور، میزان کارآمدی و عملکرد همین مدیران میانی کشور در استان ها و شهرستان ها هستند.
حال در شهرستان نکا علی رغم روی کار آمدن دولت جدید با رویکردی متفاوت ( انقلابی با روحیه خدمت و عمل جهادی ) و با شعار عدالت گستری، هنوز تکلیف دستگاه مهم و کلیدی فرمانداری نامعلوم است.
امیدواریم امنیت و نیازهای مردم این شهرستان، گروگان عده ای سهم خواه نباشد و مصلحت و سلیقه های شخصی و جناحی با باور و روان مردم بیش از این نخواهند بازی کنند.
اینکه چه کسانی در پس پرده، خود را وکیل و وصی و قیم مردم این شهرستان می دانند که اینگونه سرنوشت شهر و شهروندان را به سخره گرفته اند بر نگارنده این سطور معلوم نیست.
اگر عاجز و ناتوانید، کار را به انتخاب و رأی خود مردم بگذارید تا از بین افراد کاندید، یکی را برگزینند.
خدایا ما و مردم ما را از سر وسواس های خناس انسی و جنی محفوظ بدار.

دیدگاه های این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *