صرفه جویی یک میلیون لیتر آب با یک ابتکار در نیروگاه نکا

طرح ابتکاری متخصصان نیروگاه نکا صرفه جویی روزانه بیش از یک میلیون لیتر آب را به همراه داشته است.

به گزارش نیکا خبر ؛با اجرای یک پیشنهاد ابتکاری بیش از ۵۳۰ هزار لیتر در مصرف آب واحد‌های بخار نیروگاه نکا در هر شبانه روز صرفه جویی شد.
محسن نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا، گفت: اجرای پیشنهاد ابتکاری بازیابی بخار فلاش و انرژیِ کندانسیت خروجی استیم ایر هیتر‌های واحد‌ها در واحد‌های یک و ۲ بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا، در هر شبانه روز بیش از ۵۳۰ هزار لیتر صرفه جویی درپی داشت.

او افزود:آب به منزله مایه حیات در شریان سیستم‌های مختلف تولید انرژی و یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تولید انرژی در نیروگاه‌های بخاری است که چگونگی تأمین آن همواره و بویژه در سال‌های کم بارش و کم آبی اخیر، یکی از چالش‌های جدی این نیروگاه‌ها به شمار می رود.

نعمتی گفت: به منظور کاهش تلفات آب و مصرف سوخت مازوت واحدها، پیشنهادی با عنوان ” نصب مبدل حرارتی قبل از هیتر شماره یک به منظور بازیابی بخار فلاش کندانس استیم کویل‌های واحد‌های بخار ” توسط بهزاد فلاح کارشناس برنامه ریزی و راندمان شرکت به کمیته نظام پیشنهاد‌ها ارائه شد که بر مبنای آن پروژه بازیابی بخار فلاش تعریف و تاکنون با اجرا و بهره برداری از فاز‌های اول و دوم آن در واحد‌های یک و ۲ بخاری، در هر شبانه روز بیش از ۵۳۰ هزار لیتر آب مصرفی واحد‌ها بازیافت می شود.
بیشتر بخوانید: واحد یک بخاری نیروگاه نکا به شبکه سراسری برق پیوست
او افزود: براساس نتایج بدست آمده در فاز اول این پروژه که پارسال با هزینه‌ای در حدود یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال توسط کارکنان نیروگاه در واحد یک اجرا شده بود، در طول شبانه روز از هدررفت بیش از ۲۴۵ هزار لیتر آب دمین جلوگیری بعمل آمد.

نعمتی گفت: در فاز دوم که با مقداری افزایش در حجم مبدل و با صرف هزینه‌ای حدود ۵ میلیارد ریال، به تازگی در واحد ۲ بخار اجرایی و به بهره برداری رسید، در طول شبانه روز و در حالت مازوت سوز بودن واحد، حدود ۲۸۵ هزار لیتر آب دمین (۱۱.۹ تن بر ساعت) بازیافت و راندمان این واحد نیز در حدود ۰.۴ درصد افزایش یافت.
مزایا و اهداف طرح
محسن نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا، گفت: از دیگر مزایا و اهداف این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
– کاهش میزان محدودیت تولید به علت کمبود آب مقطر.
– صرفه جویی اقتصادی در نتیجه کاهش هزینه مصرف مواد شیمیایی جهت تأمین آب دمین.
– افزایش راندمان مجموع واحد‌های نیروگاه بخار به میزان حداقل یک درصد.
– کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی.
– جلوگیری از اعمال جریمه‌های سنگین به نیروگاه در نتیجه عدم تولید ناشی از کمبود آب دمین.
– کاهش هزینه‌های تعمیراتی در نتیجه کاهش خوردگی بسکت‌های ایرپری هیتر.
– بهبود شاخص‌های عملکردی نیروگاه از قبیل: شاخص‌های نرخ راندمان و شاخص میزان مصرف ویژه آب مقطر.

محسن نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا، افزود: در صورت اجرای این پروژه در چهار واحد بخار حداقل ۴۰ تن بر ساعت امکان بازیابی بخار فلاش شده در حالت بهره برداری با سوخت مازوت وجود خواهد داشت که این میزان کاهش تلفات آب، معادل ۲۲ درصد ظرفیت تولید تصفیه خانه نیروگاه بخار است که در مجموع از اتلاف حدود ۶۰ میلیون لیتر آب دمین و حدود ۳ میلیون لیتر سوخت مازوت در سال جلوگیری می شود.اجرای یک پیشنهاد ابتکاری برای کاهش مصرف آب در نیروگاه نکا
با اجرای یک پیشنهاد ابتکاری بیش از ۵۳۰ هزار لیتر در مصرف آب واحد‌های بخار نیروگاه نکا در هر شبانه روز صرفه جویی شد.
محسن نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا، گفت: اجرای پیشنهاد ابتکاری بازیابی بخار فلاش و انرژیِ کندانسیت خروجی استیم ایر هیتر‌های واحد‌ها در واحد‌های یک و ۲ بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا، در هر شبانه روز بیش از ۵۳۰ هزار لیتر صرفه جویی درپی داشت.

او افزود:آب به منزله مایه حیات در شریان سیستم‌های مختلف تولید انرژی و یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تولید انرژی در نیروگاه‌های بخاری است که چگونگی تأمین آن همواره و بویژه در سال‌های کم بارش و کم آبی اخیر، یکی از چالش‌های جدی این نیروگاه‌ها به شمار می رود.

نعمتی گفت: به منظور کاهش تلفات آب و مصرف سوخت مازوت واحدها، پیشنهادی با عنوان ” نصب مبدل حرارتی قبل از هیتر شماره یک به منظور بازیابی بخار فلاش کندانس استیم کویل‌های واحد‌های بخار ” توسط بهزاد فلاح کارشناس برنامه ریزی و راندمان شرکت به کمیته نظام پیشنهاد‌ها ارائه شد که بر مبنای آن پروژه بازیابی بخار فلاش تعریف و تاکنون با اجرا و بهره برداری از فاز‌های اول و دوم آن در واحد‌های یک و ۲ بخاری، در هر شبانه روز بیش از ۵۳۰ هزار لیتر آب مصرفی واحد‌ها بازیافت می شود.
بیشتر بخوانید: واحد یک بخاری نیروگاه نکا به شبکه سراسری برق پیوست
او افزود: براساس نتایج بدست آمده در فاز اول این پروژه که پارسال با هزینه‌ای در حدود یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال توسط کارکنان نیروگاه در واحد یک اجرا شده بود، در طول شبانه روز از هدررفت بیش از ۲۴۵ هزار لیتر آب دمین جلوگیری بعمل آمد.

نعمتی گفت: در فاز دوم که با مقداری افزایش در حجم مبدل و با صرف هزینه‌ای حدود ۵ میلیارد ریال، به تازگی در واحد ۲ بخار اجرایی و به بهره برداری رسید، در طول شبانه روز و در حالت مازوت سوز بودن واحد، حدود ۲۸۵ هزار لیتر آب دمین (۱۱.۹ تن بر ساعت) بازیافت و راندمان این واحد نیز در حدود ۰.۴ درصد افزایش یافت.
مزایا و اهداف طرح
محسن نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا، گفت: از دیگر مزایا و اهداف این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
– کاهش میزان محدودیت تولید به علت کمبود آب مقطر.
– صرفه جویی اقتصادی در نتیجه کاهش هزینه مصرف مواد شیمیایی جهت تأمین آب دمین.
– افزایش راندمان مجموع واحد‌های نیروگاه بخار به میزان حداقل یک درصد.
– کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی.
– جلوگیری از اعمال جریمه‌های سنگین به نیروگاه در نتیجه عدم تولید ناشی از کمبود آب دمین.
– کاهش هزینه‌های تعمیراتی در نتیجه کاهش خوردگی بسکت‌های ایرپری هیتر.
– بهبود شاخص‌های عملکردی نیروگاه از قبیل: شاخص‌های نرخ راندمان و شاخص میزان مصرف ویژه آب مقطر.

محسن نعمتی مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا، افزود: در صورت اجرای این پروژه در چهار واحد بخار حداقل ۴۰ تن بر ساعت امکان بازیابی بخار فلاش شده در حالت بهره برداری با سوخت مازوت وجود خواهد داشت که این میزان کاهش تلفات آب، معادل ۲۲ درصد ظرفیت تولید تصفیه خانه نیروگاه بخار است که در مجموع از اتلاف حدود ۶۰ میلیون لیتر آب دمین و حدود ۳ میلیون لیتر سوخت مازوت در سال جلوگیری می شود.

دیدگاه های این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *