با اعتماد به جوانان می شود اهداف و آرمانهای بلند این ملت را محقق کرد/حجت الاسلام محمد جواد طوسی

انقلاب اسلامی سرنوشت ملت ایران را تغییر داده، ما یک سرنوشت فردی داریم و یک سرنوشت جمعی و اجتماعی داریم سرنوشت فردی ما تا حد زیادی در گرو سرنوشت جمعی و اجتماعی ما است. بزرگترین حادثه ها و عظیم ترین حادثه هایی که در تاریخ یک ملت اتفاق می افتند سرنوشت جمعی آن ملت را تحت شعاع قرار می‌دهند و به آن سرنوشت سمت و سوی جدیدی می دهند وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد وقتی در سال ۵۷ اراده بی نظیر، باورنکردنی اما تکرار نشدنی مردم۹۸/۲ درصد ملت ایران آمدند پای صندوق های رای  گفتند ما نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهیم این یعنی یک نقطه تولد، یک تولد سرنوشت جمعی با اراده ملت ، ما از انقلاب اسلامی وقتی صحبت می کنیم دقیقاً مرادمان این اراده جمعی۹۸/۲ ملت ایران است که یک روزی تصمیم گرفتند با هم عهد بستند و پای یک طرح نو را در کشور باز کردند ما امروز در سرنوشت مشترکی که با هم آغاز کرده بودیم در تنفس هستیم.
وقتی ما از تصمیم و اراده بزرگ یک ملت صحبت می کنیم مثل هر تصمیم و اراده شخصی نیازمند پیگیری، استمرار، مراقبت، تقویت،تکمیل و اصلاح دارد. ما حتی خودمان وقتی که به صورت فردی عزم خودمان را جذب می‌کنیم تا به یک هدفی برسیم طبیعتاً در این راه سختی¬ها می¬آید ، موانع می-آید مشکلات می¬آید خستگی¬ها می¬آید تنبلی¬ها می¬آید در اراده ملی نیز همین است۹۸/۲ ملت ایران وقتی گفتند جمهوری اسلامی ایران را می خواهیم نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، این یعنی آمادگی یک ملت برای ساخت یک تاریخ جدید. ما وقتی از انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم دقیقاً مدنظرمان ، همین اراده بزرگ ملی شکل گرفته در ۴۰ سال پیش است که خواست بلند شود و یک تاریخ جدیدی را برای این مرز و بوم، برای این ملت، برای این ملت بزرگ تاریخی رقم بزنه، آستین‌هایش را بالا زد دستش را بلند کرد همتش را مضاعف کرد تا این تاریخ جدید را معماری کند ما در حال ساخت این تاریخ جدید هستی ما در ساخت این تاریخ جدید با مشکلات مواجه شدیم ما در ساخت این تاریخ جدید به موانعی برخوردیم ما به سختی¬هایی رسیدیم که اراده ما را به آزمون کشیده، اراده ما را دارد محک می‌زند و این آزمون در یک نقطه حساسش قرار گرفته است منظورم انتخابات نیست انتخابات¬ها در جمهوری اسلامی همیشه سرنوشتشون مشخص است مردم همیشه پای صندوق¬ها می¬آیند مشارکت می¬کنند
می¬خواهم عرض کنم که در مجموعه شرایط گذشته‌مان به یک پیچی رسیدیم که سختی¬اش را درک می¬کنیم سختی¬اش را با تک تک سلول¬هایمان داریم لمس می¬کنیم پدرانمان با سختی معیشت این نقطه سختی انقلاب رو دارند حس می¬کنند و ما مادرانمان با سختی که در معیشت خانه اتفاق افتاده این نقطه سخت و آزمون سخت رو دارند تجربه می¬کنند. تک تک ما به نحوی و به انحای مختلفی داریم متوجه می¬شویم که در یک نقطه سختی از تاریخ کشورمان قرار گرفتیم اما یک حرف دیگر هم هست این حرف این است که دقیقا به همین اندازه ، با همه تفاوت¬هایی که در آزمون¬هایمان داشتیم با همین شدت ،پیروزی¬ها و دستاوردهای بزرگی در انتظار کشور ماست نشانه¬هایش را ما می¬توانیم ببینیم نشانه¬های پیشرفت ، نشانه های حرکت، نشانه های تحول رو ما داریم لمس میکنیم. یک قاعده¬ای وجود دارد آزمون هر چقدر سخت تر باشد دستاورد به همان میزان درخشنده¬تراست نمرات کلاسی یک دانش آموز وقتی معلم می‌خواهد امتحان بگیرد سختی امتحان کلاسی طبیعتاً با امتحان آخر ترم یقیناً به یک اندازه نیست پیشرفتی هم که در تحصیلش اتفاق می‌افتد و افتخاری را که خلق می کند به همین اندازه هست کنکور سخت¬تر است و المپیاد سخت¬تر است می‌خواهم بگویم که نقطه¬ای که ما قرار گرفتیم یکی از نقاط المپیادی اراده ملی ما است به امید خدا ، با توکل به خدای متعال ، با درس گرفتن و مرور شعار تحقق یافته ما می‌توانیم رو توشه راه¬مان خواهیم کرد توشه اراده¬امان خواهیم کرد و از این آزمون سخت عبور خواهیم کرد یکی از این نقاط رو، یکی از نقاط طلایی اراده¬امان را در انتخابات می¬خواهیم نشان بدهیم.
توی انتخابات با دو مطلب مواجه هستیم اینکه مردم پای صندوق¬های رای بیایند و به نماینده مطلوبشان رای بدهند این اتفاق خواهد افتاد ما از این بابت نگرانی نداریم نقطه المپیادی این قضیه انتخابات یک چیز دیگر است آن چیزی که من به عنوان یکی ازکسانی که خودم را در معرض انتخاب مردم قرار دادم انگیزه‌ام بوده و هدف من بوده است مشارکت در امر دوم است. انتخابات دو چهره دارد یکی انتخاب اصلح، انتخاب کاندیدای مورد اعتماد¬تر، مورد وثوق¬تر، حضور مردم پای صندوق‌های رای این یک طرف قضیه است طرف دوم یک تغییر بزرگ است که هدف من از حضور در انتخابات مشارکت در این تغییر بزرگ هست این تغییر بزرگ را توضیح می‌دهدم. ما بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب را خواندیم با آن مانوس شدیم با پاراگراف به پاراگراف آن نشستیم وپای هر پاراگراف آن، ساعت ها فکر کردیم خلاصه بیانیه گام دوم را اگر بخواهم به ملت شریف این منطقه بگویم این است ما در گام دوم با یک تغییر بزرگ مواجه هستیم ملت ایران باید یک تغییر بزرگ را ایجاد کنند آن تغییر مربوط به روش و منش دولتمردان ما است وقتی می¬گویم دولتمردان، منظورم همه کارگزاران و مسئولین این کشور هستند هر کسی که در این کشور قلمی دارد و امضایی می¬تواند بزند و امضایش در معاش و معاد این ملت تاثیر دارد مخاطب این جمله بنده می¬باشد


ما در گام دوم با یک تغییر روبرو هستیم و این تغییر اراده ملت ما را وارد یک سطح جدید از تحولات و در واقع مکانیزم های حرکتی خواهد کرد ملت ایران در گام دوم یک تغییر را باید ایجاد کنند که این حوزه تغییر یعنی تغییری که دارم از آن صحبت می کنم حوزه و حیطه¬اش مربوط به کارگزاران این ملت است کارگزاران این مملکت است ما درگام دوم که اولین صحنه آزمونش همین صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی است می خواهیم آمادگی خودمان رابرای یک تغییر بزرگ در انقلاب اسلامی به نمایش بگذاریم ما می‌خواهیم در روش و منش کارگزاران این ملت یک تحول اساسی اتفاق بیفتد یک انقلاب بزرگ در کشور می‌خواهیم ایجاد کنیم این انقلاب در چارچوب¬های نظام اسلامی است این انقلاب در چارچوب قانون اساسی است این انقلاب در چارچوب و ذیل هدایت¬گری های رهبر معظم انقلاب است این تغییر این انقلاب ذیل حرف‌ها وآرمان های شهدای ما است شهدای ما به دنبال زمینه‌سازی این نوع از تغییر بودند. ما در امتداد راه امام امت، در امتداد انگشت اشاره رهبر معظم انقلاب ، در امتداد پیام خون شهدایمان می¬خواهیم این تغییر و این انقلاب بزرگ را در انقلاب اسلامی به منصه ظهور برسانیم می‌خواهیم روحیات، خلقیات، رفتارها وشیوه¬های حکومتی این کشور، یک قدم بزرگ جلوتر برود یک گام بزرگ ارتقا پیدا کند می¬خواهیم اسلامی¬تر بشویم می¬خواهیم مردمی¬تر بشویم می¬خواهیم انقلابی تر بشویم. انقلابی¬ترشدن به معنای خشونت نیست انقلابی¬تر شدن به معنای ابروان گره شده در مقابل مردم نیست انقلاب به معنای زد و خورد نیست انقلاب یعنی یک دگرگونی عمیق ما می¬خواهیم در خلقیات در رفتارها در روش و منش دولتمردان و کارگزاران¬مان یک تحول جدی اتفاق بیفتد به سمت مردمی شدن می¬خواهیم حرکت کنیم می¬خواهیم مسئولان¬مان از جنس مردم باشند از جنس انقلاب باشند از جنس اسلام باشند به این فاصله¬ای که بین اهداف و آرمان¬های انقلاب شکل گرفته است می خواهیم یک نه بزرگ بگوییم می-خواهیم به این دعوت رهبر معظم انقلاب برای تغییر، یک بله بزرگ بگوییم می خواهیم همانگونه که در ۱۲ فروردین پنجاه و هشت، ۲/۹۸ مردم ایران ، با همه اختلافات فکری¬اشان، با همه تنوع¬های سیاسی¬اشان، با همه تنوع¬های جناحی¬اشان ، با همه اختلافات و تفاوت¬ها وحتی تفاوت¬های اعتقادی-اشان، پای یک شعار بزرگ آمدند پای یک ایده بزرگ آمدند و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان چتر بزرگی که سرنوشت همه، ذیل آن رقم میخوره انتخاب کردند امروز بعد از سی سال از هدایت گری¬های رهبری، آماده یک انقلاب بزرگ هستیم می‌خواهیم با همه تنوع¬های جناحی، سیاسی،اعتقادی، فکری، به هر حال با همه تنوعاتی که باهم داریم به یک تغییر بزرگ در این کشور بله بگوییم می‌خواهیم ۲/۹۸ مردم ایران مشارکت کنند در این تغییر، به حرفهای راست و چپ، اصول¬گرا و اصلاح طلب ، این خط و آن خط، وقتی که ته آن را می¬بینیم همه دنبال یک تغییر هستند. اعتقاد و اتفاق بزرگی که باید بیفتد این است که این تغییرسمت و سویش به سمت تغییرروش و منش کارگزاران، دولتمردان ومسئولین جمهوری اسلامی ایران باید سوق پیدا کند ما می¬خواهیم که مسئولان¬مان را از بین خود مردم انتخاب کنیم از جوان¬ها استفاده خواهیم کرد به یک جوان¬گرایی دامن خواهیم زد جوانانی که از جنس خود مردم باشند جوانانی که درد مردم را بفهمند باهاشون زندگی کرده باشند جوانانی که از ۴۰ سال تجربه گذشته انقلاب درس گرفته باشند جوان های مردمی که به شعارها و اهداف و آرمانهای انقلاب باور دارند می¬شناسند و برایش برنامه دارند.
انتخابات¬ها همیشه درجمهوری اسلامی سرنوشت روشنی دارند مردم پای صندوق¬ها می¬آیند کاندیداها خودشان را در معرض انتخاب قرار می¬دهند این اتفاق امسال هم خواهد افتاد اما یک تحول بزرگ و یک آزمون بزرگ، مربوط به این می‌شود که ما می¬خواهیم به شکل جمعی از همه جناح¬های کشور از همه سلیقه¬ها دعوت می¬کنیم که برای مردمی¬تر کردن عرصه مسئولیت¬ها ، برای تزریق یک نیرو و انرژی جدید که این مهم از طریق انتخاب جوان‌ها و جوان¬گرایی رخ خواهد داد یک فضای جدیدی را در کشورمان ایجاد کنیم به حول و قوت الهی
بیانیه گام دوم در عرصه انتخاب مجلس شورای اسلامی پیامش همین است پیامش این است که انقلاب اسلامی زنده است انقلاب اسلامی پویا است انقلاب اسلامی یک موجود در حال حرکت است موجود در حال حرکت یعنی موجودی که به گذشته¬اش برمی¬گردد و از درس¬هایش و عبرت-هایش توشه می¬گیرد برای آینده¬اش. انقلاب اسلامی به عنوان یک موجود زنده به خطاهایی که دچار شده مبتلا بوده به اشتباهات گذشته فکرمی¬کند به اصول و ارزش¬هایش تکیه می¬کند و سراغ جبران و تکمیل و رفع نواقصش می¬رود
بیانیه گام دوم در انتخابات مجلس یعنی منِ جوان خودم را باید در معرض انتخاب شما مردم عزیز و کریم قرار بدهم بیانیه گام دوم در عرصه انتخابات مجلس یعنی اینکه تاریخ گذشته چهل ساله¬ام را مرور کنم و یک بار دیگر افتخار چهل سال پیش را دوباره زنده کنم افتخار مشارکت در یک حادثه تاریخی در انقلاب اسلامی رو می¬خواهم انشاالله داشته باشم خودم را در معرض این انتخاب قرار دادم از همه ملت فرغ از اینکه به من رای بدهند یا نه دعوت می کنم که دو تا مطلب رو در نظر داشته باشند
نکته اول: مردم عزیز به کسی رای بدهید که توان ایجاد یک فضای جدید در کشور را داشته باشد این فضای جدید باید یک فضای کارشناسی شده و برنامه¬ریزی شده باشد کسی باید بیاید که سخن کارشناسی این کشور رو می¬فهمد به مشکلات نه به عنوان اعتراض، بلکه به عنوان مسئله¬هایی که باید حل کنیم نگاه می¬کند اعتراض کردن، نق¬زدن، و شکوه و گلایه کردن در مقابل مشکلات، کاری راحتی هست اما مرد آنی هست که این مشکلات را به عنوان یک مسئله می¬بیند. قوت و قدرت علمی، شجاعت و درایت خودش را به کار می¬گیرد و برای عبور از این مسئله¬ها راه حل می‌دهد مردم به کسی رای بدهید که هم توان و هم انرژی و هم شجاعت و هم درایت و هم قدرت تدبیر و امید لازم برای حل کردن این مسئله¬هایی که به حول قوه الهی حل خواهند شد و قابل حل هستند را داشته باشد
نکته دوم: این است که ما در انتخاب¬مان نمی‌خواهیم آزموده را دوباره آزمایش کنیم می¬خواهیم قبل از انتخاب محک بزنیم مردم به کسی رای بدهید انتخابتان کسی باشد که صداقتش و درایتش و اخلاقش را و ساده زیستی¬اش را مردمی بودنش را روراست بودنش را با مردم بودنش رو و شجاعتش را قبل از انتخابتان آزمایش کنید این نکته نکته بسیار مهمی است شفافیت و نظارت، شعار من در این انتخاب است می-خواهم از شما مردم کمک بگیرم می¬خواهم در کنار شما مردم، با شما مردم و از شما مردم یک جریانی ایجاد کنم در این منطقه که با فساد، فساد سیاسی ، فساد فرهنگی ، فساد اقتصادی در هرلباسی که بوده باشد از هر خانه و خانواده¬ای که بلند شده باشد مبارزه کنیم من برای مبارزه آمده¬¬ام من برای ایجاد تغییر بزرگ با تاسی به رهبر عزیز انقلاب آمده¬ام و چراغ راه من قانون اساسی است و رهنمود¬های مقام معظم رهبری است چراغ راه من آرمانهای امام و شهدا است چراغ راه من درد های واقعی و حرف¬های دل شما مردم هست که با فساد مبارزه کنیم با هم دیگر دست به دست هم خواهیم داد برای تغییر چهره مدیریتی استان، با همدیگر حرکت خواهیم کرد خدای متعال پشت و پناه شما باشد انشاالله و با تکیه و توکل بر خدای متعال و با مرور تجربه های انقلاب اسلامی¬امان در ۴۰ سال گذشته، باور کردن این امید و باور کردن این ایده سخت نیست ما ملت کارهای نشدنی هستیم ما مردمی هستیم که از موانعی که که غیر قابل عبور خودش را نشان می‌دهند عبور کردیم و این رو نه در شعار بلکه در عمل آزمودیم هیچ کسی فکر نمی¬کرد که بر توپ و تانگ و مسلسل ژاندارم منطقه می¬شود غلبه کرد ولی ما غلبه کردیم هیچ کس فکر نمی¬کرد که در مقابل یک رژیم تا دندان مسلح توسط بیش از چهل پنجاه کشور دنیا حمایت و پشتیبانی می‌شد و به خاک ما تجاوز کرده بود بایستیم و شکستش بدهیم ولی این کار را کردیم هیچ ملتی فکر نمی¬کرد و هیچ ابرقدرتی فکر نمی¬کند که بشود یک ملتی را چهل سال تحریم کرد ولی سرپای خودش بایستد ولی ما به لطف خدا ایستادیم اگر عبور از این فساد و عبور از این مشکلات ساختاری و عبور از این خلق¬های اشرافی و شاهنشاهی که متاسفانه در سیستم¬مان در بعضی جاها خودش را نشان می¬دهد غیر قابل عبور می¬آید ما یک بار دیگر نشان خواهیم داد که می¬شود از این ها عبور کرد ما ملت کارهای نشدنی هستیم بیانیه گام دوم به ما می‌گوید که با تکیه بر درس¬های گذشته با اعتماد به جوانان این ملت می¬شود اهداف و آرمان¬های¬بلند این ملت را محقق کرد و ما در انتخابات مجلس، اولین قدم را برای این کار بر خواهیم داشت

دیدگاه های این مطلب

1 نفر دیدگاه خود را در مورد این خبر بیان کردند. شما نفر بعدی باشید

  1. طوسی زارم رودی از نکا در گفت:

    به نام خدا وسلام ودرود بر رسانه انقلابی ومردمی نیکا خبر که در مسیر اطلاع رسانی وانقلابیگریش گامهای موثری برداشته وافتخار شهرواستان ماست ودرود بر دکتر طوسی بزرگوار که به این مهم یعنی بیانیه گام دوم انقلاب که مورد تأکید رهبر معظم است پرداخته وجای آن خالی بود، اشاره هر چند جزی نمودند.اما بیانیه گام دوم:جمهوری اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه‌ی پنجم حیات خود نهاده که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان‌های باطلی در سر داشتند ودارند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش‌ها و به دست آوردن پیشرفت‌های خیره‌کننده، همواره سربلند دیده‌اند.در چنین نقطه‌ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ی گام دوم انقلاب و برای ادامه‌ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ی گذشته پرداخته و توصیه‌هایی اساسی به‌منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ( تمدن اسلامی)» ارائه فرموده‌اند.بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به‌ویژه مسئولین وجوانان که به‌مثابه منشوری برای «دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی»رقم زده وبه آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد. ان شا الله تعالی واین مهم در همبستگی وهمکاری ومسئولیت پذیری وقانونمداری ومشارکت وتعهد پذیری واز خود ومنافع شخصی وحزبی گذشتگی و مردم گرایی بخصوص صادق وساده زیستی ونظام دوستی وگوش بفرمان ولایت بودن وعدم اشرافیگرایی وپیگیری مصادیق فساد وتبانی وبروگراسیهای اداری دست وپاگیر وپارتیگرایی وبستن راههای نفوذ اطلاعاتی وخلعهای قانونی که منجر به سو استفاده می گرددوعدم مصادره گری نظام وانقلاب وعدم پست ومقام طلبی و توانمند کردن قوه قهریه واجرای توانمند وجدی وبی چون وچرای قانون وعدالت در تمامی عرصه ها بدون ملاحظه کاری ومصلحت اندیشی های فساد انگیزو… توسط مسئولین بخصوص مسئولین بلند پایه مملکتی ودیگر اقشار ملت ومملکت احصا وتبلور خواهد یافت /به امید آن روز…/ ومن الله التوفیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *