دکترشفیعی خورشیدی :مدیران سیاسی و اجرایی دراجرای قانون سهل انگارهستند/ تصویر

خلاصه خبر : دکتر شفیعی خورشیدی : روند توسعه شرق مازندران نمره قبولی ندارد / مدیران سیاسی و اجرایی در اجرای قانون سهل انگارهستند / عقب افتادگی شرق مازندران نسبت به کل مازندران بیش از اندازه است / بسیاری از نمایندگان فقط حرف میزنند وبرنامه عملیاتی ارائه نمیدهند/ « سند جامع توسعه شرق مازندران » را تدوین نمودیم شمال نیوز : در بخش گردشگری و همه بخش ها در شرق مازندران مشکل جذب سرمایه گذار است که باید قوانین طوری تدوین شود که سرمایه گذاران به سهولت به منطقه بیایند که در سند جامع توسعه شرق استان پیش بینی های لازم را کرده ایم ..... دکتر شفیعی خورشیدی : روند توسعه شرق مازندران نمره قبولی ندارد / مدیران سیاسی و اجرایی در اجرای قانون سهل انگارهستند / عقب افتادگی شرق مازندران نسبت به کل مازندران بیش از اندازه است / بسیاری از نمایندگان فقط حرف میزنند وبرنامه عملیاتی ارائه نمیدهند/ « سند جامع توسعه شرق مازندران » را تدوین نمودیم

دکتر شفیعی خورشیدی که در جمع رسانه های شرق استان و با هدف هم اندیشی با موضوع توسعه و شکوفایی منطقه سخن می گفت ، به نقش فعال مردم درکلیه امور اداری ، اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و اظهار داشت : مردم نقش برجسته ای در همه امورسیاسی ، اجتماعی و اداری کشوردارند و چون نمایندگان ، رئیس جمهور یا اعضای مجلس خبرگان ازسوی مردم انتخاب می شوند می توانند بررفتاراینها کنترل ونظارت داشته باشند و در اینجا است که رسانه ها مردم را مطلع کرده واسطه بین آنان و منتخبان خواهند بود .
دکتر شفیعی خورشیدی با اشاره به اینکه یکی ازوظایف رسانه ها آگاهی بخشی و انتقال اطلاعات درست به مردم درموضوعات مختلف برمبنای قانون اساسی است گفت : رسانه رکن چهارم دمکراسی است و من در رساله دکترا هم به این موضوع به تفصیل پرداخته ام. وقتی قوانین کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه و حتی کشورهای جهان سوم را مشاهده می کنیم می بینیم رسانه ها ، چه رسانه های دولتی وچه رسانه های غیردولتی درجهات ارتقا آگاهی به مردم درهمه موضوعات نقش کلیدی دارندویکی ازنقش رسانه هادادن اطلاعات شفاف به مردم است چون معتقدهستیم اطلاعات شفاف باعث رشدوتعالی هرنظام اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی خواهدبود.

این چهره برجسته علمی ، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ، وظیفه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تدوین وتصویب قانون دانست و افزود : در حوزه قانونگذاری ، تدوین وتصویب راچه کسی تشخیص میدهد ؟ ممکن است دولت تشخیص بدهد و ضرورت بداند . ممکن است مجلس ضرورت بداند . اگردولت ضرورت دانست باید درقالب لایحه دراختیارمجلس شورای اسلامی قراربدهد واگر مجلس ضرورت بداند حدود ۱۵نفربایددرغالب یک طرح انرا به امضابرسانند ودراختیار هیئت رئیسه قراربگیرد .این دررابطه باتصویب قانون است . درموضوعات جاری ممکن است یکی ازموضوعات آب باشد و دیگری حمل ونقل جاده ای ، زمینی ، دریایی وهوایی باشد درداخل این نهفته شده است .وظیفه دوم نماینده مجلس نظارت است .اینجامامعتقدیم که غالبا درعموم ودرهمه ادوارمجلس بگوییم کوتاهی شد ، تساهل شد ، تسامع شد کم نگفتیم. گزافه نگفتیم ومبالغه نکردیم . غالبا رفتارنمایندگان یا عموم رفتارنمایندگان بانظارت حالت بیگانه دارند یا تمایلی بر نظارت ندارند . وقتی قانونی راوضع کردیم ودران قانون اعتباری را پیش بینی کردید ومنابع انرا دولت مشخص کرد آیا این اعتبارو آن منابع تخصیص یافته درمسیر وضع قانون تصویب شده ؟ اجراشد یانشد ؟ این وظیفه مجلس است وباید سوال بکند از وزیرمتبوع ، باید ازوزارت خانه متبوع سوال بکند .

وی با انتقاد از توسعه نیافتگی شرق استان گفت : در برخی از موارد مشاهده می شود بودجه هایی در گذشته به تصویب رسیده اما عملیاتی نشده است . این وظیفه نمایندگان مجلس بود که می بایست سوال میکردند بودجه ای راکه تصویب کردیم . ایا این بودجه درمسیرودرمجاری قرارگرفته است یاخیر؟! مطمئنا وقتی مجری متوجه بشود کسی ازاو سوال نمی کند ازکناران به آسان میگذرد!

شفیعی خورشیدی با تاکید بر اهمیت راهها در توسعه و آبادانی هر منطقه بیان کرد : راه ها ، اهم از دریایی ، هوایی ، زمینی و ریلی یکی از زیرساخت های توسعه است و باعث پیشرفت می شود . در این بخش هم ما در شرق استان مشکل عدم نظارت داریم . اگرجاده ای هم احداث شده ناایمن است . به عنوان مثال جاده ارتباطی گلوگاه به دامغان که یک جاده نا ایمنی ست از نظرمن که فردی حقوقی و فنی هستم خطراتی رابرای شهروندان وترددکنندگان به وجود می آ ورد . اگر نمایندگان گذشته و حال پیگیر میشدند و امروز ممکن بود این جاده از یک توسعه قابل قبولی بهره مند میشد . پس کوتاهی درنظارت یا تساهل درنظارت سبب شد جاده گلوگاه به دامغان که کوتاهترین راه ارتباطی استان مازندران با استان سمنان است عملا تحقق پیدانکند .
وی با مهم خواندن نقش دهیاری ها در توسعه منطقه اعلام کرد : اولین و یا ابتدایی ترین تقسیمات کشور دهیاری است.اگر نماینده ای بخواهد اطلاعات را دریافت کند یا از دهیاران است یا از شورای محله است یا از شورای شهر است و یا اگر خیلی زیرک و حرفه ای باشد با خواندن قانون متوجه می شود ( که غالباً کمبود و جای خالی آن احساس می شود). به نظر می رسد مدیران سیاسی و مدیران اجرایی در اجرای قانون سهل انگار می باشند. سهل انگاری در مقام اجرای قانون موجب تضییع حقوق عمومی می شود. که یکی از وظایف نمایندگی مجلس در باب نظارت جلوگیری از این مسئله است. اثبات حقانیت حقوق موکل بر عهده نماینده مجلس است. در دو حوزه مهم آب و راه که همواره دغدغه مردم صبور شرق مازندران است و دیگر موضوعات مختلف نیز به همین صورت است. امیدواریم کسانی که وعده دادند به وعده هایشان در موضوعات مختلف عمل کنند و آنهایی که قصد دارند در آینده نماینده شوند کارهای معطل باقی مانده را به سرعت انجام دهند . زیرا عقب افتادگی شرق مازندران نسبت به کل مازندران بیش از اندازه است که نیازمند بیش از ۲۰ ساعت کار در طول شبانه روز می باشد. آلودگی، آب و جاده نیز از وظایف نمایندگی می باشد.
دکتر شفیعی خورشیدی با انتقاد از نادیده گرفتن مشکلات شرق استان گفت : گاهاً دیده شده که برخی از مدیران سیاسی کنار یکدیگر نشسته و در حال تعریف و تمجید می باشند و اظهار دارند که همه چیز گل و بلبل می باشد. در اینصورت پس بیکاری، آسیب های اجتماعی، کمبودها عدم پیشرفت پروژه ها چیست؟ پیگیری موضوع منطقه آزاد امیرآباد چه شد؟ وعده پیگیری صفی آباد بهشهر چه شد؟ پیگیری آلودگی زیست محیطی کارخانه سیمان چه شد؟ پیگیری اعتبارات پروژه های زیرساخت چه شد؟
وی ادامه داد : بنده سال ها در منطقه بهشهر گلوگاه و نکا حضور داشته و فعالیت اجتماعی داشته و شاهد رشد قابل قبولی در منظقه نبودم . توسعه شرق مازندران نمره قبولی ندارد . بنده بعنوان یک معلم دانشگاهی زمانی به یک دانشجو نمره میدهم که قابلیت یادگیری و پاسخگویی را داشته باشد.
این فعالی سیاسی ، اجتماعی با اعلام « تدوین سند جامع توسعه شرق مازندران » افزود : خوشبختانه بنده با همفکری و همکاری یک تیم تخصصی در همه زمینه ها ،« سند جامع توسعه شرق مازندران » را بصورت میدانی و علمی تهیه و تدوین کردیم که بزودی رونمایی خواهد شد .
وی در همین زمینه گفت : ما درزمینه کشاورزی با واحدهای مربوطه صنفی مربوطه هم نشست داشتیم .سازمان نظام مهندسی صنفی وبعضی ازمراکزبخش خدمات کشاورزی وبعضی ازمدیران بخش کشاورزی وبعضی ازافراددانشگاهی که درحوز ه کشاورزی بامن همراه بودند اطلاعات خوبی گرفتیم و یک برنامه جامع ونسبی قابل دفاع آماده شده که در قالب سند توسعه شرق مازندران به عنوان چشم انداز ارائه خواهد شد .
دکتر شفیعی خورشیدی با تبیین وظایف نمایندگان مجلس ، برقراری عدالت اجتماعی را مستلزم تصویب قانون در مجلس دانست و گقت : عدالت اجتماعی ازنظر ذهنی یک لفظ است وفلسفی ست اماباید به مصادیق ان پرداخت: توزیع ثروت ، توزیع مشاغل و مبارزه باتبعیض دردل عدالت اجتماعی است که باید به آن بپردازیم . زمینه های ایجاد اشتغال ، رفع محرومیت و ارتقای معیشت مردم از مصادیق عدالت اجتماعی است که خواستگاه آن قانونگذاری است. آیا این حوزه ی دولت است یامجلس؟ قطعا این قانونگذاری وظیفه ذاتی مجلس است . چون خط مقدم است واوباید پیگیرشود . وظیفه ذاتی مجلس دراین است که پیگیربشود ببیند بناست موضوعی را ازباب عدالت اجتماعی درمعیشت ، رفاه ، اقتصاد ، اشتغال و مسکن نیاز به قانون دارد؟جلوی خودمختاری یا خوداختیاری دولتهارا بگیرد ودر چارچوب ان قانونگذاری بکند . دراین حوزه وعده میکنیم هرچقدربه کاهش بیکاری ، ارتقای معیشت ، کاهش تورم و کم کردن فاصله فقر کمک بکند کمک بکنیم . حال یا درتدوین قانون و یا ازطریق طرح یا تدوین قانون ازطریق لایحه و به هر روش اصولی دیگر راهگشا باشیم .
وی با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد به عنوان یکی از ارکان اجرای عدالت اجتماعی گفت : یکی ازارکان عدالت اجتماعی مبارزه بافساد است . حال یا فساد اداری یا فساد اقتصادی یا فساد فرهنگی به تعابیرمختلف آن که با جدیت باید با آن ها مبارزه شود .هرچقدرفساد کاهش پیداکند رضایتمندی واعتماد مردم به کارگزاران نظام افزایش پیدا می کند
وی با تاکید بر تقدم تفکر جمعی بر فردگرایی اظهار داشت : تفکربنده شورایی ست . چرا که تفکرفردگرایی را قبول ندارم . یکی از دغدغه هاونگرانی های جدی من درشرق استان دغدغه فردگرایی ست . متاسفانه بسیاری از افراد قائل به تصمیمات فردی هستند و به شماره دواعتقادی ندارند . رفتار اجتماعی ضعیفی دارند . نفر دو و سه را نمیتوانندتحمل کنند .ماخوشبختانه یک تیم یا گروه هستیم با محوریت ومرکزیت شفیعی خورشیدی .خوشبختانه همه تحصیل کرده هستند و تعدادی از نخبگان درکنارما هستند .دکتر شفیعی خورشیدی فقدان زیرساخت در گردشگری شرق مازندران را مهمترین معضل این بخش دانست و گفت : در حالی که طبق آمار رسمی در سال ۱۶ میلیون مسافر از شرق مازندران عبور می کنن اما سهم ما از گردشگری تقریبا صفر است که بسیار تاسف بار است . مانه درنکا نه دربهشهر ونه درگلوگاه از زیرساخت های امر گردشگری بهره مند نیستیم و توقف هم تحقق پیدانمیکندیعنی گردشگریا مسافر برای استفاده ازاب وهوا خرید وفروش وتفریح توقف نمیکند. . ما درحوزه گردشگری منطقه شرق مازندران بهشهر نکا وگلوگاه ازنظر تاریخی دارای اثارباستانی وتاریخی هستیم اما اززیرساخت لازم برخوردارنیستند که در گام اول و مهمترین گام تقویت زیرساخت ها در بخش گردشگری است . در بخش گردشگری و همه بخش ها در شرق مازندران مشکل جذب سرمایه گذار است که باید قوانین طوری تدوین شود که سرمایه گذاران به سهولت به منطقه بیایند که در سند جامع توسعه شرق استان پیش بینی های لازم را کرده ایم .
او با انتقاد از حرف درمانی اکثرنمایندگان گفت : بسیاری از نمایندگان فقط حرف میزنند وبرنامه عملیاتی نمیدهند . مشکل ما عدالت اداری نیست بلکه فسادا داری است ! دربخش گردشگری ما زیرساخت نداریم. دربرنامه چهارم پیش بینی شده بود که یک سازمان و نهاد به نام پنجره واحد تاسیس بشود من به این موضوع پنجره واحد صدور مجوزات در درس حقوق بازرگانی به آن پرداخته ام . دولت ها یا وزرای مربوطه یا خودنمایندگان هم هنوز به فایده ی اجتماعی اقتصادی این پنجره واحد پی نبردند . هدف از تاسیس پنجره واحد این بود که سرمایه گذار درفرمانداری درخواست خود را انجام بدهد ودرخواست او در کوتاهترین زمان که مدت دوماه پیش بینی شده مجوز برای آن صادرشود. بارهامشاهده کردیم که سرمایه گذاران ما به علت طولانی شدن صدورمجوز یا سنگ اندازی در صدور مجوز یا عدم پاسخ به استعلامات در مواعد قانونی یا سنگ اندازی درمنابع ملی گردشگری ، با بهانه های زیست محیطی پشیمان شد.
وی با رد تفکر قومیت گرایی وتعصب گرایی اظهار داشت : تفکر قومیت گرایی وتعصب گرایی باطل است وعقلایی نیست ، اخلاقی نیست ومنطقی وقابل قبول نیست . شایسته سالاری معیاربرنامه اسلامی ، معیار قانون اساسی و رهبری نظام است وتعصب معناندارد.
دکتر شفیعی خورشیدی با مهم دانستم نقش نخبگان در توسعه و پیشرفت کشور گفت : با به کارگیری نخبگان وحمایت از آنان ، میتوان به توسعه متوازن رسید . باحمایت فراگیر ، باید نخبگان روی کاربیایند . نخبگان صاحب اندیشه وصاحب سلامت فکری درهمه زمینه ها ،نخبگان دارای سلامت مالی و اخلاقی باید روی کاربیایند و بر این نکته هم تاکید می کنم که مجلس متعلق به حقوقی ها واقتصادی هاست ومجلس شورای اسلامی حداقل یک سوم ان باید دراختیارحقوقدان ها واقتصاددان ها قرار بگیرد تا کشور به پیشرفت برسد .
منبع : شمال نیوز

دیدگاه های این مطلب

1 نفر دیدگاه خود را در مورد این خبر بیان کردند. شما نفر بعدی باشید

  1. الهام محمدی در گفت:

    آقای شفیعی حرفهات مثل مدیران سیاسی و اجرایی قشنگه…ولی حیف که در حد یه حرف قشنگه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *