دبیر خانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران و کارکردها

چند وجهی بودن سلامت ضرورت مشارکت نظام مند و سازمان یافته بین بخش های مختلف دستگاه های اجرایی را الزامی می سازد که همین امر سی سال پیش منجر به تشکیل نهادی استانی ، تحت عنوان شورای بهداشت استانها گردید.
به گزارش نیکاخبر: سلامت ، چراغ تابان جامعه ی امن به شمار می آید.گستردگی شاخصه های تعیین کننده ی آن ، چنان اهمیت دارد که بیان و تعریف آن می تواند صرفاشروع جهادی مهم و همه جانبه تلقی شود. در همین راستا و براساس ضرورت چنین مهمی ؛ با در نظرگیری نقش سازمانها و تشکل های مربوط به این حوزه ی حساس به دبیرخانه ی کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان بر میخوریم که تا کنون در این جهاد حیاتی و تعیین کننده نقش بسیار مؤثری داشته است. پیرو چنین جایگاهی، دکتر اسماعیل محمودیان رییس دبیرخانه ی کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران از چگونگی تشکیل این کار گروه و اهداف مؤثرش در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت:
سلامت چیست ؟
بی گمان به نظر نمیرسد تا کنون در جهانی که سر میکنیم واژه ای به قدر و اندازه ی واژه (( سلامت)) با حساسیت و دقت مورد توجه و پژوهش قرار گرفته باشد.
این که منظور از سلامت چیست و در جامعه چگونه تعریف شده یا می شود، موضوع مهم تنها امروز نیست بلکه می توان با مروری در تاریخ بشر به انواع نگرش ها و تعریف ها دست یافت؛ اما آنچه به امروز مربوط می شود این است که سلامت در چهارچوبه ی علمی و مورد پذیرش ، در کاملترین تعریف خود جایگاهی روشن در سازمان بهداشت جهانی (WHO) دارد.
تعریفی که به وضوح چنین عنوان میکند:سلامت در رفاه کامل جسمی ، روانی ، اجتماعی و نه فقط وجود بیماری ظهور می یابد.
رییس دبیرخانه ی کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران با اشاره به پیشینه ی فعالیت دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی در استان بیان داشت:آنگونه که عنوان شد،بنابر حساسیت ممتاز مقوله ای چون سلامت در طول تاریخ و در میان همه ی جوامع بشری ، تا کنون ، تلاش های مفید و پیش برنده ای همواره به منصه ی ظهور رسیداما به نظر میرسد آنچه امروز تحت عنوان تعریف سلامت مورد توافق عالمان وپژوهش گران این حوزه قرار دارد بیش از زمان دیگری کامل است چرا که امروزه ارتقای سلامت در یک جامعه صرفا به خدمات فراهم شده از سوی نظام سلامت بستگی ندارد بلکه از عوامل متعددی تاثیر میپذیرد.
چند وجهی بودن سلامت ضرورت مشارکت نظام مند و سازمان یافته بین بخش های مختلف دستگاه های اجرایی را الزامی می سازد که همین امر سی سال پیش منجر به تشکیل نهادی استانی ، تحت عنوان شورای بهداشت استانها گردید.
وی افزود: در توررق اجمالی بیشینه ی کارگروه می توان دید که بر اساس ماده ۴۸ فصل هفتم برنامه چهارم توسعه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گرفت و آیین نامه ی اجرایی آن در سال ۱۳۹۰ به تصویب هییت وزیران رسید . به موازات تشکیل این شورا،بر اساس بند های مذکور طبق ماده ی ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه، شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان ها بر قرار شد. همچنین بر اساس برنامه های چهارم وپنجم توسعه ، آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در آبان ماه ۱۳۹۰ تصویب و جهت اجرا به مراکز مربوطه فرستاده شد . این آیین نامه به صراحت کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی را یکی از کارگروه های تخصصی هشتگانه ی این شورا به شمار می آورد. طبق این آیین نامه ی جدید ، معاون سیاسی و امنیتی استانداری به عنوان رییس کارگروه و ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان تحت عنوان دبیر کار گروه در نظر گرفته شده است .
گفتنی است که این کارگروه با حضور ۲۶ مدیرکل و یا رییس واحد استانی ، رسمیت یافته و تشکیل می شود .
رییس دبیرخانه ی کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران در خصوص اینکه: کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان مازندران چه اهدافی را دنبال می کند؟ نیز گفت: این کارگروه به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب،تعیین و ترسیم سیاست ها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به همین اهداف و نیز نهادینه کردن مدیریت و سیاست گذاری،ارزشیابی وگسترش دامنه هماهنگی وهمکاری های بین بخشی ، تشکیل ومصوبات آن همواره در میان گذارده می شود و جهت اجرایی شدن به مراکز ذیربط ابلاغ می گردد. پر واضح است که بهبود شاخص های سلامت در سطح استانی نیازمند همکاری تنگاتنگ بین بخشی و مشارکت فعالانه ی مردم است.
دکتر محمودیان در خصوص وظایف کارگروه چه بند هایی را شامل می شود؟ به ما گفت: مسلم است که کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان با توجه به ویژگی ها و ترجیحاتی علمی ومنطقی شرح وظایف خود را گرفته باشد که چنین نیز هست. این مهم نه طبق یک گمانه و احتمال صرف بلکه با عنایت به نتایج بررسی ها و تحقیقلت گسترده و در نظر گیری ارقام آماری، حاصل شده است . نتایجی که شرح وظایف کارگروه را در قالب بند هایی چنین آشکار می سازد:
اجرایی کردن تصمیمات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
رفع مشکلات استانی مربوط به سلامت و امنیت غذایی
ارتقاء خدمات سلامت وامنیت غذایی استان
بررسی وضعیت سلامت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوانان ،به ویژه دختران و راه های بهبود آن
پیشگیری از عفونت و بیماری ایدز و کنترل آن
تهیه بسته های تربیت بدنی در جهت سلامت عمومی
وی اقدامات برجسته کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران در سال های اخیر را شامل موارد زیر بیان داشت:
نظارت جدی بر واحد های سورتینگ مرکبات
نظارت بر سلامت آب شرب
برنامه های خود مراقبتی
بیماری های غیر واگیر
اقدامات کنترلی و برنامه های آموزشی درباره ی بیماری های مشترک دام وانسان
رتبه بندی مدارس غیر انتفاعی سطح استان
ساماندهی بسته بندی برنج در سطح استان
پیشگیری سند جامع کنترل سموم و دفع آفات نباتی
برگزاری کارگاه های آموزشی برای اتاق اصناف
طرح موضوع کاهش میزان نمک مصرفی در نان سنتی و اصلاح استخراج آرد مصرفی در استان و کنترل در تولید آن
پیگیری در تدوین برنامه ی جامع سلامت در استان
انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی استان
تشکیل خانه ی مشارکت مردم
راه اندازی مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت
دکتر محمودیان برنامه های آتی برجسته کارگروه سلامت و امنیت غذایی در استان مازندران را شامل:
تهیه و تدوین نهایی برنامه ی جامع سلامت استان منطبق با برنامه ششم
هماهنگی های انعقاد تفاهم نامه ها با دستگاهای اجرایی استان در جهت ارتقا سلامت
مدیریت در حوزه تامین آب و غذای سالم
توجه به معیارهای زیست محیطی در مصوبات کارگروه در راستای توسعه ی پایدار دانس و اظهار داشت: رسیدن به جامعه ای که شاخصه ها ی سلامت در آن درخششی مثبت را عیان سازد محتاج درجه بالایی از شرافت،دلسوزی و پشتکار همه ی مسولانی است که بی گمان امروزه زیر نگاه تک تک افراد جامعه مشغول انجام وظیفه اند ؛ دانستن این نکته ضروری است که آنان نیز همچون دیگر افراد جامعه حلقه ای از زنجیره ی انسانی اجتماع خوداند و تعالی یا سقوط جامعه آنها و خانواده شان را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد . تنها با بسط چنین دیدگاهی ست که می توان به همکاری بی کم و کاست افراد جامعه نیز امید بست و تغییر بنیادین را در حوزه ی سلامت شاهد بود.

باران شمال

دیدگاه های این مطلب

1 نفر دیدگاه خود را در مورد این خبر بیان کردند. شما نفر بعدی باشید

  1. باسلام دوست عزیز جناب آقای دکتر محمودیان هر جا شما باید مایه پیشرفت هستید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *