نویسنده: مدیر

انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ومجتمع دانشگاهی دریایی مالک اشتر

در جلسه مشترک بین دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با مجتمع دانشگاهی دریایی شمال(مالک اشتر) بر لزوم همکاریهای پژوهشی و عمرانی تاکید شد به گزارش نیکاخبر و
ادامه مطلب