دسته: یادداشت

ظرفیت های بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» در راستای تحقق جامعه متعالی اسلامی/ به قلم دکتر عباس پورمند

ظرفیت های بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» در راستای تحقق جامعه متعالی اسلامیانقلاب اسلامي به رهبری امام خمینی، زماني اتفاق افتاد كه حوزه مطالعات و پژوهشهای انقلابها و
ادامه مطلب