دسته: فرهنگی

آهنگر:حضور باشکوه مردم درانتخابات نشان از پایبندی به ایدئولوژی انقلاب اسلامی است.

پیام قدردانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برای مشارکت فعال مردم استان مازندران در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری؛
ادامه مطلب