آخرین ها

مازندران قهرمان به استقبال رئیس جمهور مردمی دکتر رئیسی می روند.

رییس شورای هیئات مذهبی استان مازندران:از آمادگی هیاتهای مذهبی دیار علویان،بمنظور استقبال از ریاست محترم جمهوری خبر داد .به گزارش نیکا خبر ؛مشاور عالی شورای هیئات مذهبی کشور
ادامه مطلب

ایجاد تحول و امید آفرینی؛ تاثیر گذار بودن و تبیین دستاوردهای انقلاب ازسوی هیات مذهبی مازندران

دکتر باقری ریس شورای هیئات مذهبی مازندران:هیئات بر اساس منویات مقام معظم رهبری تحول نو ، حرفه ای در مدیریت فرهنگی و مذهبی ایجاد کرده است . رئیس
ادامه مطلب