ماه: فروردین 1402

برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی و انواع غذاهای محلی در رستمکلا

نوروزفرصت مغتنمی برای معرفی فرهنگ غنی به دیار مازندران است .شهرداری رستمکلا با برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی و انواه غذاهای محلی درصدد برامده جلوه‌های فرهنگی این دیاررا به
ادامه مطلب