انتخاب درست؛ مجلس مقتدر؛به قلم دکتر اسماعیل محمودیان

نگاه روز ⬅️ دهم آذرماه ،شهادت آیت ا…مدرس و روز مجلس را گرامی میداریم

مجلس درراس اموراست وعصاره ملت می باشد؛ حضورافرادی متعهد ومتخصص ومجرب درجایگاه مهمی همچون وکالت درگرو انتخاب صحیح ومنطقی وپرهیزازاحساسات می باشد. پس از4 دهه تجربه انتخابات دیگرقابل قبول نخواهد بود که مردم شریف ایران واستان مازندران تحت تاثیر تبلیغات غالباً به دور ازواقعیت به کاندایدهایی رای دهند که با وعده های آن چنانی به خانه ملت بروند وکاری را از پیش نبرند. مجلس دو رسالت بسیارخطیربرعهده دارد: قانون گذاری ونظارت برحسن اجرای قوانین! آنانی که خودشان را شایسته حضور دراین مرکزمهم تصمیم گیری می دانند باید شرایط اولیه ولازم را داشته باشند وباور داشته باشند که مجلس جای آزمون وخطا نیست! امروز کشورمان درشرایط بسیارحساسی به سر می برد؛ درعرصه بین الملل نمایندگانی باید درقوه مقننه حضور داشته باشند که بهترین تصمیمات ممکن را برای سربلندی ایران عزیز درصحنه های منطقه ای وبین المللی اتخاذ نمایند؛ حال به وجدان خود رجوع کنیم وازخودمان سوال کنیم که آیا درچنین جایگاهی هستیم ودانش لازم را دراین خصوص داریم؟

مردم حق دارند بهترین ها را انتخاب کنند؛ متاسفانه دیوار بی اعتمادی  دربرخی مقاطع میان مردم و مجلس دراین سالها ایجاد شده وباید تلاش کنیم جایگاه رفیع مجلس درمیان آحاد مردم دوباره احیاء شود! مردم مجلسی مقتدر وهمراه ملت می خواهند. مجلسی که بهترین قوانین را تصویب وبراجرای آنها نظارتی دقیق داشته باشد؛ مجلسی که پاسدارخون شهدا وحافظ آرمانهای مقدس نظام وتابع ولایت فقیه باشند وخانه ملت را برای آسایش وآرامش نخواهند.
توجه دقیق به چشم اندازتوسعه ؛ تلاش برای ارتقاء معیشت آحاد مردم، پرهیز ازاختلافات حزبی وگروهی وتوجه به منافع ملی ازطریق وفاق وآشتی ملی ؛ اتخاذ بهترین تصمیمات برای مهارتورم وگرانی ها ؛ تلاش برای شکوفایی اقتصاد کشور ورونق تولید ملی ؛ صیانت ازحقوق ملی وکوشش جهت رفع مشکل بیکاری جوانان ،ارتقاء هویت ملی وتلاش برای سرافرازی کشورمان درعرصه های بین المللی براساس اصول سه گانه ” عزت؛ حکمت ومصلحت” حداقل انتظارات مردم شریف ونجیب ایران ازنمایندگان محترمی است که قرار است در4 سال آینده درخانه ملت حضور به هم رسانند.

گسترش فرهنگ دینی ونهادینه شدن فضایل اخلاقی درجامعه، حفظ هویت دینی ؛ برقراری امنیت و آسایش برای آحاد مردم ؛ ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی ؛ تقویت بخش مردمی تعاون درجهت حل وفصل مشکلات جامعه به خصوص اشتغال جوانان ؛ تلاش برای ترغیب  سرمایه گذاران  داخلی وخارجی ؛ ارتقاء  فرهنگ عمومی جامعه ؛ گسترش نظام جامع تامین اجتماعی؛ پوشش بیمه ای اقشارمختلف جامعه به خصوص اقشارآسیب پذیر، توجه به مشکلات اقتصادی اقشارزحمتکش شامل کارمندان وکارگران وبازنشستگان ؛ حمایت ازتولید کنندگان درعرصه های صنعت، کشاورزی وخدمات ، قطع  دست واسطه ها ازنظام توزیع درکشور، افزایش سطح بهداشت عمومی وتوجه به مقوله مهم ورزش برای جلوگیری از بسیاری ازآسیب های اجتماعی وفرهنگی و… ازجمله مطالبات بی شمار وبرحق ایرانیان مهربان وقدرشناسی که به اعتقاد من تاکنون به برخی از انان پاسخی مناسب داده نشده ومنجربه ایجاددیوار بی اعتمادی شده که ناشی از اجرای ناقص همین برنامه هاست .

توجه داشته باشیم افکارعمومی موجودی زنده وهشیار است و مردم؛ خالص وناخالص را به خوبی ازهم تشخیص می دهند. نمی توان با وعده وشعاربرنامه های ملی ومنطقه ای واستانی را پیش برد! مازندران زیبای ما با بهترین مردمان شایسته بهترین خدمات است؛ اقشارزحمتکشی دراین سرزمین برای پویایی اقتصاد کشاورزی وصنعت ایثارگری می کنند وهربار با امید به پای صندوق های رای می روند؛ آنان مردان و زنان غیوری هستند که به کاندایداها اعتماد کرده و با آرای خویش آنان را به خانه ملت معرفی می کنند! خدمت به این عزیزان وتلاش برای حمایت ازآنان در حوزه صنعت کشاورزی و دامی با بهترین شرایط بهترین اقدامی است که می تواند اشتغال جوانان در روستاها وجلوگیری ازمهاجرت آنان را رقم بزند. توسعه صنایع تبدیلی وتقویت صنعت گردشگری وبوم گردی در روستاها و… می تواند به عنوان اقدامات عاجل ؛ منشاء آثاربزرگی دراقتصاد استان باشد.
مردم مازندران ؛ مردمانی قدرشناس وفهیم ودارای بینش بالای سیاسی هستند وقطعاً بهترین قاضی وناظر براعمال کارگزاران وخادمان خویش درمحافل مهمی چون مجلس می باشند.

و کلام آخر، حضورپرشور مردم درپای صندوق های رای مهمترین پیام این رخداد سیاسی واجتماعی است. اگردرفرمایشات گهربارامام راحل وبیانات رهبرمعظم انقلاب درخصوص اهمیت انتخابات وضرورت حضورگسترده آحاد مردم عمیق شویم، متوجه خواهیم شد که مشارکت گسترده مردم در انتخابات ضامن اقتدارمنتخبان در خانه ملت و مشت محکمی بر پیکره بدخواهان نظام و انقلاب خواهد بود.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *