طرح شنبه های حقوقی/بقلم بهروز

تفاوت حضانت، ولایت و قیمومیت

مطابق قانون مدنی، حضانت فرزندان حق و تکلیفی است که بر عهده والدین قرار دارد.

⭕ حضانت نگهداری و سرپرستی جسمی طفل است، ولایت اداره امور حقوقی مالی یا غیر مالی طفل است.

⭕ حضانت طفل در زمانی که بین والدین او افتراق حاصل نشده، با هر دو است و بعد از طلاق و جدایی بین ابوین، در سنین خاصی با مادر یا پدر است.

⭕ حضانت حق و تکلیف پدر و مادر است اما ولایت قهری، حق و تکلیف پدر و جد پدری است.

⭕ قیمومیت در واقع نهادی است که برای حمایت از محجوران اعم از صغیر، سفیه و مجنون ایجاد شده است.

⭕حضانت فرزندان در درجه اول به عهده پدر و مادر طفل است که حق و تکلیف به حضانت دارند. اما قیم به موجب حکم دادگاه برای اداره امور مالی محجور تعیین می شود که البته اولویت با نزدیکان طفل است.

بهروز منصورکوهی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *