محمدعلی باقری با رای روسای هیات مازندران رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران شدبه گزارش نیکاخبر در تاریخ هم آبان ۱۴۰۲ با حضور مدیر کل محترم سازمان تبلیغات