دسته: فرهنگی

ایجاد تحول و امید آفرینی؛ تاثیر گذار بودن و تبیین دستاوردهای انقلاب ازسوی هیات مذهبی مازندران

دکتر باقری ریس شورای هیئات مذهبی مازندران:هیئات بر اساس منویات مقام معظم رهبری تحول نو ، حرفه ای در مدیریت فرهنگی و مذهبی ایجاد کرده است . رئیس
ادامه مطلب