هیئت های مذهبی درمسیر اقدامات فرهنگ ساز ( روستای گلبستان)


مساجد قبل از انقلاب پایگاه مبارزاتی و سیاسی مردم علیه نظام طاغوتی شاه بوده و در زمان ۸ سال دفاع مقدس، پایگاه مردمی، هم برای محافظت از جان مردم و هم برای پشتیبانی و خدمات رسانی به رزمندگان. در سال‌های اخیر هم، از ظرفیت‌های دیگر مساجد نظیر پایگاه‌های تابستانی آموزشی، پایگاه تبلیغی و فرهنگی و هنری و… بهره‌برداری شده است.
در دِل مساجد بزرگ ترین پایگاه مردمیِ دینی ، ملی در جامعه اسلامی ما یعنی هیأت ها و محافل مذهبی نیز مستقر است. که در طول اینسالها
منطبق با نیازهای فکری و فرهنگی جوانان ؛ نوجوانان و متناسب با شرایط زمان و مسائل مبتلا به روز جامعه فعالیتهای متنوعی انجام داده اند. در کنار برگزاری مراسم دینی ومذهبی روستای گلبستان جهت تقویت روحیه جمعی چند نوبت در طول سالهای اخیر اقدام به برگزاری اردو های سیاحتی ، زیارتی کرده است. با عنایت به این مطلب که نوجوانان و جوانان در کنار مسائل معنوی، نیاز به تفریحات سالم و بانشاط، ورزش و آموختن دانش روز را دارند. تحرک و انرژی زیاد از خصوصیات این دوران است و جوانان ، نوجوانان به تنوع بیشتری نیازمندند.متولیان و گردانندگان این امور کاری بس سترگ را مدیریت می کنند که شایسته تقدیرند.
برگزاری این اردوها نشان پویایی هیات است .
آمادگی برای برنامه های بزرگتر آمادگی برای همایش بزرگ حسینی که در پیش رو داریم . در این روزهای سخت و بمباران اطلاعات غلط دینی ومذهبی در فضای مجازی وحقیقی . شمشیرهای دشمنان در مقابل این تجمعات کُند است، همه‌ی تبلیغات دشمنان در مقابل این تجمعات ادغامی متشکل از نوجوان ؛ جوان ، سالخورده نارسا است .
از آنجا که در فرهنگ شیعه عزاداری باید از سر معرفت و شناخت باشدو در آیات قرآن کریم نیز آموزش علم و پرورش نفوس انسان‌ها از مهم‌ترین اهداف بعثت انبیاء معرفی‌ شده است.
نتیجتا تمامی این موارد گویای نقش پر رنگ هیئت ها در اعتلای پرچم حسینی وادامه راه آن حضرت است.

✍️رضا کهنسال آستانی

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *