مزایا و معایب تک فرزندی از دیدگاه روانشناسی /محیا کوهستانی

درجامعه ی امروزی تعداد خانواده هایی که تک فرزند دارند رو به افزایش است. این موضوع می تواند به دلیل هزینه های زتدگی، مادران شاغل و ازدواج و بارداری درسن بالا باشد.
در مطلب حاضر می خواهیم مزایا و معایب تک فرزندی را از دیدگاه روانشناسی بررسی کنیم.

دیدگاه روانشناسی درمورد تک فرزندی:
بسیاری از روانشناسان معتقدند که کودکانی که در خانواده های شهری زندگی می کنند برای معاشرت با همسالان خود فرصت بیشتری نسبت به کودکان روستایی دارند. چون کودکان شهری می نوانند در مهدکدوک ها،مدارس شهر بازی و پارک و …. امکان این ارتباطات را داشته باشند اما کودکان روستایی ببشتر با والدین خود در ارتباط بوده و ممکن است منزوی شده و رفتارهای خودخواهی و ضداجتماعی بیتشری در آن ها وجود داشته باشد و مهارت های اجتماعی کمتر در آن ها رشد یافته باشد.

فالبو تحقیقات را روی ۱۱۵ تک فرزند را برای سازگاری اجتماعی ،جامعه پذیری و ارتباط با والدین بررسی کرد و به نتایج زیر رسید:
تک فرزند ها به لحاظ هوش، شخصیت از چند فرزند ها پیشی گرفتند. تک فرزندها رابطه ی بهتری با والدین خود دارند.

در تخقیق دیگر توسط خانم بلر(نویسنده و روانشناس)آمده است:
عیب تک فرزندی در مقوله ی ارتباط است. کودکانی که خواهر و برادر ندارند به خوبی نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند با این حال او معتقد بود کیفیت ارتباط از تعددارتباط مهم تر است.

مزایای تک فرزندی:
_ تک فرزند ها ارتباط خوب و موثری با والدین خود دارند.
_ بیشتر مورد توجه و محبت والدین قرار دادند.
_ این کودکان بهترین امکانات و توجه را از خانواده دریافت می کنند.
_ احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس ابن کودکان بالا است.
تک فرزند ها مستقل تریند این کودکان در بدست آوردن توجه والدین نیازی به رقابت ندادند.

معایب تک فرزندی:
این کودکان مراحل رشد را به تنهایب سپری می کنند. ممکن ایت برای دوستی با همسالان دچار مشکل شوند.
بیشار از کودکان دیگر در هطر قرار دارند. احتمال گوشه گقری و عدم تمایل به فعالبت های اجتماعی در آن ها زیاد است.
ممکن است چاقی و اضافه وزن داشته باشند. ممکن ایت بیشتر تحت فشار والرین باشند تا در مدرسه عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
ممکن این کمال گراشوند و نتواتن به راحتی با مردم کنار بیایند. حساس تر و زودرنج تر نسبت به بقیه هستند.
_ برای نگهاداری والدین سالخورده تنها هستند.

چالش های ولدین تک فرزند:
معمولا این والدین از اینکه کودکشان خواهر د برادری ندارند احسای گناه می کنند و نگران این هسنتدفرزندشان بعد مرگشان تنها شوند.
برای اینکه چالش های کمتری را تجربه کنید به نکات زیر توجه کنید:
۱به مهارت های اجتماعی او توجه کنید و اورا در معرض ارتباط با همسالان قرار دهبد. ۲ الگوی خوبی باشید. این کودکان به دلیل تک بودند رقابت مشارکت گروهی سازش با دیگران را یاد نمیگیرند پس والدین بایو این نوارد را به او آموزش دادا و الگوی خوبی باشند.
۳_ در زفع نیازهای او عجله نکنید.

در آخر
تک فرتزندی به خودی خود دلیلی برای اختلال یا مشکل اجتماعی نیست مهم تربیت درست کودک است پس ازروانشناسان و مشاوران با صلاحیت در مسئله ی تربیت صحیح کودک کمک بگیرید تا شخصیت سالمی را پرورش دهید.

محیا کوهستاتی روانشناس و رواندرمانگر کودک و نوجوان:

یک دیدگاه

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *