چه می شود که ژن های خوب عاشقانه میروند …/علی داد

کمی در کش و قوس فضای مجازی که سرک بزنی‌ متوجه می شوی که مدتی حرف از ژن خوب می شود و این واژه نقل گروهها و کانالها و صفحات شخصی برخی از کاربران است.

کاری به بیان کننده این واژه نداریم که با چه انگیزه ای آن را مطرح کرد.

اما واقعا چه کسانی دارای ژن خوب هستند؟
آیا آنها که بزرگ زاده می شوند و متوجه میشوند که فرزند خانواده ای هستند که نون ریز هر روزه شان به اندازه وعده غذایی چند نفر است یا آنها که به دلیل ارج و مزلت و شغل پدر این مزلت را به ارث میبرند و اینگونه نمود می نمایانند، دارای ژنی باورنکردنی خوب هستند؟

واقعا ژن خوب برای چه کسانی است؟

برای آنها که در طایفه قوم و قدرت هستند و سالها در صندلی مسولیت خود چمباتمه زدهو ریشه دوانیده اند و یا هر از چندگاهی مانند توپ از این سمت به آن سمت بخاطر ژن مدیریتی بی نظیرشان، انا رجل گویان نقل مکان میکنند و هر بار طایفه ای را با خود در سرای جدید با خود به همراه میبرند وجابجا میکنند؟

برای آنها که پول تو جیبی فرزندان بی مانندشان از فیش حقوقی بسیاری از کارمندان بالاتراست؟

واقعا ژن خوب چه معیاری دارد ؟
کمی باید تامل کرد و تعمق ..

مدتی است که صفحات مجازی شبکه های اجتماعی تصویری از ابهت یک اسیر را در چنگال بیرحم ترین و خونخوارترین نوع بشر مخابره میکنند.

خیلی باید قوی باشی که در کنار گرگهای خونخوار نه تنها چیزی از صلابتت کم نشود که هیچ، حتی ترس را بر گرگ مستولی کنی.

جرات میخواهد …
جسارت میخواهد…
اصلا یک ژن بی نظیر میخواهد…
گفتنش ساده است اما در عمل مرد میخواهد..

تاریخ بی شمار از غوغا سالارهایی نمونه دارد که در گردنه تنگنا و دهشت وا داده اند و مانند کودکان عنان گسیخته به ضجه افتاده اند..

اری ژن میخواهد…
ژن میخواهد که قبل رفتن نذر می کند که پاهای پدرومادرش را ببوسد تا نوبت رفتنش فرا رسد و نذرش را حین رفتن خالصانه ادا میکند.

ژن میخواهد که هنگام اسارت چونان صلابت در چهره اش نمایان است که گویی جای اسیر و اسیر گیرنده عوض شده است.

ژن میخواهد که دلیرانه و عاشقانه در هنگام ذبح سرش چونان مولای غریبش، امام مظلومش، نوای “یا امام هشتم” سر میدهد.

ژن میخواهد از زن و فرزند و زندگی با همه الوانیتش، اعوجاجاتش و احتیاجاتش برای دفاع ازعقیده ات و امنیت وطنت دست بکشی.

ژن میخواهد که درخیل گرگها باشی ولی برای لقا محبوبت سبکبال، آرام و رها باشی.

این است رسم ژن داران.
این است رسم ژن های جاودانه.
این است رسم عاشقی.
سلام بر تو روزی که متولد شدی
سلام بر تو روزی که رشد کردی
سلام بر تو روزی که ژنت را عرشی کردی
سلام بر تو روزی که ذبح شدی

و سلام بر همه کسانی که ژن آنها عرشی است

خدا کند که فقط روزی شرمنده نباشیم.

الحقیر
علی_داد

دیدگاه های این مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *